ಸೈಬರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಿಎಸ್‍ಆರ್‍ಟಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ದಾಳಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು; ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‍ಆರ್‍ಟಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂಭವನೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲಸದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಎಸ್‍ಆರ್‍ಟಿ ಸೇವೆಗಳು, ಒಳನುಗ್ಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ರಂಗದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ. ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸತಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾದರಿ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಡೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ

3 (1).png

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು?

  • ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  • ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅನುಭವಿ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  • ಮೂಲ ಘಟನೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ

ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

  • ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ.

  • ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

  • ಸಿಎಸ್‍ಆರ್‍ಟಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ.

  • ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭದ್ರತಾ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಿ.